Katalógus

3/68. oldal, 81-120. termék a 2713 termékből.
A deákmonostori XIII. századi román basilika A debreceni déri múzeum évkönyve 2000-2001
A debreceni déri múzeum évkönyve 2002-2003 A debreceni déri múzeum évkönyve 2004
A debreceni Déri Múzeum évkönyve 2004 A debreceni múzeum évkönyve
A debreceni r. katolikus egyház vázlatos története A deési Daday család genealogiája
A Dél-Nyírség és a Hortobágy-melléke parasztjainak vallomás 1772-ből A délmagyarországi bolgárok ethnologiai magánrajza
A Diadalmas Út A Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez, 1569-72
A dohány és dohányjövedék Magyarországon A dömsödi Hajós-család
A Drugethek és Homonna reformátiója A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink
A dunai hajóhadak története A Dunántúli Ev. Ref. Egyházkerület pápai főiskolájának története, 1531-1895
A Dunántúli Református Egyházkerület története I. A Fehér Szív Útja
A felső-kubíni Kubínyi család leszármazása. A felső-kubíni Kubínyi család története.
A felső-kubini Meskó család leszármazása és történelmi emlékei A felsőházak szervezete a főbb államokban. Politikai tanulmány
A felsőörsi prépostság története A felsőszöllősi Szöllősy-család krónikája
A Felvidék eltótosodása nemzetiségi tanulmányok A fényképészipar 150 éve Szolnokon 1852-2002
A főrendiház szervezete megvilágítva a fennálló törvények, szabályok és rendeletek által A főváros alapította Budapesti Piarista Kollégium története
A franczia forradalom történetének történetírása hazánkban A franczia közigazgatás szervezete
A Frangepán család oklevéltára I. A Frangepán család oklevéltára II.
A freudi művészetpszichológia – Freud, az író A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében
A gazdasági válság A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története 1520-1740
A gróf Degenfeld család története A gróf Lázár család