Katalógus

3/64. oldal, 81-120. termék a 2536 termékből.
A debreceni r. katolikus egyház vázlatos története A deési Daday család genealogiája
A Dél-Nyírség és a Hortobágy-melléke parasztjainak vallomás 1772-ből A délmagyarországi bolgárok ethnologiai magánrajza
A Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez, 1569-72 A dohány és dohányjövedék Magyarországon
A dömsödi Hajós-család A Drugethek és Homonna reformátiója
A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink A dunai hajóhadak története
A Dunántúli Ev. Ref. Egyházkerület pápai főiskolájának története, 1531-1895 A Dunántúli Református Egyházkerület története I.
A fájdalom csillapítás kézikönyve A felső-kubíni Kubínyi család leszármazása.
A felső-kubíni Kubínyi család története. A felső-kubini Meskó család leszármazása és történelmi emlékei
A felsőházak szervezete a főbb államokban. Politikai tanulmány A felsőörsi prépostság története
A felsőszöllősi Szöllősy-család krónikája A Felvidék eltótosodása nemzetiségi tanulmányok
A fényképészipar 150 éve Szolnokon 1852-2002 A főrendiház szervezete megvilágítva a fennálló törvények, szabályok és rendeletek által
A főváros alapította Budapesti Piarista Kollégium története A francia forradalom eszméi Magyarországon
A franczia forradalom történetének történetírása hazánkban A franczia közigazgatás szervezete
A Frangepán család oklevéltára I. A Frangepán család oklevéltára II.
A freudi művészetpszichológia – Freud, az író A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében
A gazdasági válság A gömöri ág. hitv. evang. esperesség története 1520-1740
A gróf Degenfeld család története A gróf Lázár család
A gyarmati béke. A szőnyi béke 1627. A gyöngyösi evangelicus református 1876. évtől helvét és ágostai ev. egyesült protestáns egyház történetének vázrajza
A gyöngyösi hősök aranykönyve 1914-1918. A Gyöngyösi Kath. Községi Nagygymnasium története 1634-től 1895-ig
A gyönki ev. ref. gymnasium története, 1806-1900 A győri kármelita-rendház kétszázéves története, 1697-1897