Katalógus

2/64. oldal, 41-80. termék a 2536 termékből.
A Biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyiptomban s Asszyriában. Negyedik kötet A bibliai régiségtudomány kézikönyve. I. kötet
A bibliai régiségtudomány kézikönyve. II. kötet A bíróságok szervezéséről, különös tekintettel a bírósági választási renszerre egy bírósági szervezési törvényjavaslattal kísérve
A birtokos és nemes családok története. Békésvármegye története III. A bolgárok története
A borsmonostori apátság az Árpádok korában A borsódi és katymári Latinovits-család története
A bronzkor emlékei Magyarhonban I. A bronzkor emlékei Magyarhonban II.
A bronzkor emlékei Magyarhonban III. A budai basák magyar nyelvü levelezése I.
A budai pasák A Budapesten uralgott járványos betegségek történelme különös tekintettel a cholerára
A budapesti bankok története az 1867-1894. években A budapesti magyar kir. Tudomány-Egyetem története I.
A Cilley grófok és Cilli városa A cs. és kir. 9. sz. gróf Nádasdy huszárezred története 1904-18
A családi boldogság A csallóközi halászat története
A Csanád nemzetség A csanád-egyházmegyei plébániák története I.
A csanádi papnevelde története. A mai papnevelde megnyitásának első centenáriuma alkalmából. 1806-1906 A császári-királyi mezei hadsereg a tizenöt éves háborúban. Hadszervezet, érdekérvényesítés, reformkísérletek,
A császárok A cserkészet kézikönyve
A cserneki és tarkeői Dessewffy család A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2004
A Csíki Székely Múzeum évkönyve 2005 A csodaszarvas nyomában
A czéhek történetéről Magyarországon A czikádori apátság története
A cziszterczi rend története Magyarországban, 1142-1896 A czisztercziek középkori iskolázása Párisban székfoglaló értekezés
A deákmonostori XIII. századi román basilika A debreceni déri múzeum évkönyve 2000-2001
A debreceni déri múzeum évkönyve 2002-2003 A debreceni déri múzeum évkönyve 2004
A debreceni Déri Múzeum évkönyve 2004 A debreceni múzeum évkönyve