Katalógus

1/64. oldal, 1-40. termék a 2536 termékből.
1848–49-iki élményeim, különös tekintettel a Cornides-féle szepesi guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban 7000 igazolt, s életben levő 1848/9diki honvédtiszt névjegyzéke rang és betűszerint ugy népmondák, hihető és hihetetlen tréfák és mulattató elbeszélések
A 17. század magyar történetirodalma A 800 éves város, Patak
A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története, 1526-1711
A bácskai nemes családok A Bak és Jancsó család története
A Balaton a történeti korban A Balaton Füredi Reformata Ekklésia újj templomja felszenteltetésének egyházi innepje ...
A Balaton hydrographiai leírás A Balaton környékének archaeologiája. Lelőhelyek és leletek.
A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban A Balaton-melléki lakosság néprajza
A balatonparti fürdők és üdülőhelyek leírása A balavásári szüret történeti rajz a kötélkorból
A báni méltóság tekintettel a horvát-, dalmát- és tótországi etc. bánságok történelmi s közjogi viszonyaira A bankügy elmélete különös tekintettel a jegybankkérdésre és hazai viszonyainkra
A bánsági legrégibb német település története A bánya és vasipar története Dobsinán
A báró Orlay s gróf Serényi család A Bartakovich-, Justh-, Rudnay- és Rudnyánszky-családok és részben azok rokonsága
A Batthyányi herczegi s grófi nemzetség leszármazása 972-dik évtől 1874-dik évig A becskereki vár
A becsületes állam A bedeszkázott riporter
A Békepárt a magyar forradalomban. Válaszul Irányi Dániel röpiratára A Békés Megyei Múzeumok közleményei 1999/20
A Békés Megyei Múzeumok közleményei 2002/23 A Békés Megyei Múzeumok közleményei 2003/24-25
A békési ág. hitv. ev. egyházmegye és az általa fenntartott szarvasi főgymnasium története, 1802-1895 A beleházi és ethrekarchai Bartal család
A belényesi ev. reform. egyház története A Berczik-család nemzedékrendje magánhasználatra
A beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig A besztercei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból a nyelvemlék hasonmásával
A bethleni Gróf Bethlen-család története A Biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyiptomban s Asszyriában. Első kötet
A Biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyiptomban s Asszyriában. Harmadik kötet A Biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyiptomban s Asszyriában. Második kötet