Katalógus

1/68. oldal, 1-40. termék a 2718 termékből.
1848–49-iki élményeim, különös tekintettel a Cornides-féle szepesi guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban 1848–49-iki élményeim, különös tekintettel a Cornides-féle szepesi guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban
7000 igazolt, s életben levő 1848/9diki honvédtiszt névjegyzéke rang és betűszerint ugy népmondák, hihető és hihetetlen tréfák és mulattató elbeszélések A 17. század magyar történetirodalma
A 17. század magyar történetirodalma A 800 éves város, Patak
A 800 éves város, Patak A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda
A babonáról Kardos tanító és Mihály gazda A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története, 1526-1711
A bácskai nemes családok A Bak és Jancsó család története
A Balaton a történeti korban A Balaton Füredi Reformata Ekklésia újj templomja felszenteltetésének egyházi innepje ...
A Balaton hydrographiai leírás A Balaton környékének archaeologiája. Lelőhelyek és leletek.
A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban
A Balaton-melléki lakosság néprajza A balatonparti fürdők és üdülőhelyek leírása
A balavásári szüret történeti rajz a kötélkorból A báni méltóság tekintettel a horvát-, dalmát- és tótországi etc. bánságok történelmi s közjogi viszonyaira
A bankügy elmélete különös tekintettel a jegybankkérdésre és hazai viszonyainkra A bánsági legrégibb német település története
A bánya és vasipar története Dobsinán A báró Orlay s gróf Serényi család
A Bartakovich-, Justh-, Rudnay- és Rudnyánszky-családok és részben azok rokonsága A Batthyányi herczegi s grófi nemzetség leszármazása 972-dik évtől 1874-dik évig
A becskereki vár A becsületes állam
A bedeszkázott riporter A Békepárt a magyar forradalomban. Válaszul Irányi Dániel röpiratára
A Békés Megyei Múzeumok közleményei 1999/20 A Békés Megyei Múzeumok közleményei 2002/23
A Békés Megyei Múzeumok közleményei 2003/24-25 A békési ág. hitv. ev. egyházmegye és az általa fenntartott szarvasi főgymnasium története, 1802-1895
A beleházi és ethrekarchai Bartal család A belényesi ev. reform. egyház története
A Berczik-család nemzedékrendje magánhasználatra A beregmegyei görögszertartásu katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig